Monthly Archives: August 2014

B&W Zwolle, omwonenden en Boels zoeken samen naar oplossing

Nadat de omwonenden, na bijna 2 jaar overlast en wachten op maatregelen, het vertrouwen in de Gemeente Zwolle nagenoeg helemaal kwijt waren hebben 71 omwonenden in mei 2014 een open brief gestuurd naar Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle. Hierna is de zaak door Burgemeester Meijer en Wethouders serieus opgepakt. Dat heeft ertoe geleid, dat Burgemeester Meijer en de wethouders Filip van As en Rene de Heer zich persoonlijk gaan inzetten om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen.

In dat kader is er op 2 juli jl. een overleg geweest tussen de Gemeente Zwolle, omwonenden en vertegenwoordigers van Boels. Partijen hebben duidelijk uit kunnen spreken hoe zij de situatie ervaren en wat zij daarvan vinden.
De beide wethouders hebben aangeboden om samen met alle partijen een onderzoek te doen op welke wijze de overlast door middel van maatregelen tot een acceptabel niveau beperkt kan worden. Boels B.V. heeft hierbij aangegeven, bereid te zijn maatregelen te treffen die verder gaan dan volgens regelgeving verplicht is.
Op basis van die toezegging van de Wethouders en van Boels B.V. zijn de omwonenden bereid om overleg nog een kans te geven. Wel willen wij als omwonenden een duidelijke tijdlijn daarbij.

Wat is het vervolg ?
Onder leiding van de Wethouders zullen akoestische experts van Boels en van omwonenden vaststellen wat nu precies de omvang, de aard, de intensiteit en de tijdsduur van de activiteiten op het bedrijfsterrein van Boels zijn. Dit moet leiden tot gemeenschappelijk gedragen duidelijkheid over de omvang, intensiteit en tijdsduur van overlast. Op basis daarvan dient bepaald te worden welke maatregelen minimaal nodig zijn om aan de geluidseisen te voldoen. Vervolgens wordt naar alternatieve extra maatregelen gekeken die de overlast tot een acceptabel niveau zullen gaan terugdringen.

Het overleg vindt plaats onder voorzitterschap van Burgemeester Meijer van Zwolle. Om dit overleg een serieuze kans te geven hebben wij als omwonenden besloten om gedurende het proces mediastilte in acht te nemen.

Inmiddels is duidelijk, dat er een geluidscherm gaat komen, dat de overlast tot een minimum gaat beperken. De Gemeente en Boels nemen nu de daarvoor gemaakte scenario’s door op effect en haalbaarheid. Uitgangspunt is dat uiteraard voldaan moet worden aan de geldende normen én dat Boels bereid is daarbij méér te doen dan wettelijk verplicht.

Advertisement