Category Archives: Lokale Politieke Partijen

Jurisprudentie geeft omwonenden nog meer hoop

Het handhavingsbeleid in Nederland is zodanig ingericht, dat het Bevoegd Gezag MAG afzien van handhavend optreden, als er concreet zicht is op legalisatie. Er staat dus bewust niet dat het bevoegd gezag MOET afzien van handhavend optreden.

Het belangrijkste is, dat er ALTIJD een belangenafweging gemaakt moet worden. Die belangenafweging kan het bevoegd gezag dus nooit “zomaar” beleidsmatig schrappen.

Als omwonenden lijkt het ons, dat we meer dan duidelijk hebben aangetoond, dat deze herrie niet op deze locatie thuishoort.

Advertisement

Informatiesessie met alle 8 fracties in de Zwolse Gemeenteraad !

Donderdag 15 mei jl. heeft een delegatie van de omwonenden een informatiesessie gehad met een vertegenwoordiging van de Gemeenteraad. Alle 8 fracties waren vertegenwoordigd. Wij kijken terug op een zinvolle sessie. We voelden ons serieus genomen. Ze hebben toegezegd het proces vanuit de Raad zeer kritisch te volgen. Wij hebben hen gevraagd B&W maximaal mogelijk te ondersteunen in het vinden van een definitieve oplossing.

U kunt onze (Powerpoint-)presentatie raadplegen via deze link. Daarin zijn ook drie geluidsfragmenten opgenomen om een idee te geven van de door ons ervaren overlast.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Zoals u in de media al hebt kunnen lezen vinden er flinke wijzigingen plaats in de samenstelling van onze Gemeenteraad.
Wij vinden het voor Zwolle zeer bemoedigend dat de opkomst (58,1%) bijna 7% hoger is dan 4 jaar geleden (54,3%). Echt afwijkend ten opzichte van het landelijk beeld. Compliment aan de Zwolse lokale politiek.

Verder is het ook zeer verheugend te constateren, dat de partijen die tot nu toe (in meer of mindere mate) serieus aandacht aan ons probleem hebben besteed in de nieuwe raad over 25 van de 39 zetels beschikken. 🙂 Dat geeft de burger nog enige moed. (SP, Groenlinks, D66, ChristenUnie, CDA)

We bekijken nu de mogelijkheid om een gezamenlijke informatie-sessie voor alle partijen te organiseren.

Afscheid of nieuwe start

Onderstaand bericht is op maandag 17-03-2014 verstuurd naar de “oude” Gemeenteraadsleden.

Geacht Gemeenteraadslid,
Een belangrijke week voor jullie. Ook een drukke week. Toch nog even een korte mail.
De een zal na de verkiezingen door kunnen gaan, de ander zal helaas niet terugkeren of zelf al de keuze gemaakt hebben om de aandacht op andere zaken te gaan richten.
In alle gevallen willen we jullie bedanken voor de inzet voor de Zwolse samenleving.

Degenen die afscheid nemen of moeten nemen wensen we al het goeds voor de periode na het raadslidmaatschap.
Aan jullie doen we nog wel een oproep om onze zaak, t.w. overmatige overlast van Boels B.V., onder de aandacht te brengen van jullie opvolgers in de hoop dat de lokale politiek zich Ă©cht gaat bemoeien met dit dossier.

Degenen die doorgaan wensen we uiteraard een zin- en succesvolle nieuwe periode. En uiteraard ook aan jullie de oproep om onze zaak zo kritisch mogelijk te blijven of te gaan volgen.

Met vriendelijke groet,
Redactie http://www.boelsoverlast.nl
namens omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

De lokale Politieke Partijen

Wij hebben de lokale partijen en de Gemeenteraadsleden de afgelopen 1,5 jaar op de hoogte gehouden van de overlast die wij als burgers ervaren. Natuurlijk weten en wisten wij, dat hun bemoeienis helaas niet op korte termijn tot oplossingen zal kunnen leiden. Als burger hoop je toch vooral in dit soort ongelijkwaardige situaties (groot bedrijf en Gemeente tegen “onervaren” burgers) steun te ondervinden van onze lokale volksvertegenwoordigers.

Hoewel wij van een aantal partijen geen reactie hebben mogen ontvangen, willen wij met name de volgende partijen bedanken voor hun steun en inzet voor ons probleem. Deze betrokkenheid wordt door ons burgers zéér gewaardeerd en geeft ons steun dat er (ooit) een oplossing met perspectief zal moeten komen.

Groen Links
Vanaf het begin (Wijkplatform Westenholte/Spoolde, november 2012) is Patrick Rijke geĂŻnteresseerd in en betrokken bij onze problemen. Zo heeft hij bij de begrotingsvoorstellen in oktober 2013 vragen ingebracht over de geluidsituatie rond Boels. Hij volgt het nauwgezet.

SP
Naar aanleiding van onze mail van 03-12-2013 Overlast? Maak het “tastbaar” is Tjitske Siderius inhoudelijk betrokken geraakt en ook zij volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

CDA
Naar aanleiding van ons voorstel voor een alternatief v.w.b. de bouwkundige uitbreiding (jan 2014) heeft Martijn van der Veen zeer krachtig en inhoudelijk gereageerd en hun steun toegezegd v.w.b. het vervolg.

D’66
Vanaf het begin heeft D66 in de persoon van Haijke Tjemmes zich hard gemaakt voor onze zaak. Helaas heeft Haijke Tjemmes de Gemeenteraad verlaten. We hebben daarna nog geen vervolgreactie  vanuit D66 mogen ontvangen

Uiteraard hebben wij als omwonenden verschillende politieke voorkeuren. Dat neemt echter niet weg, dat wij in onze strijd tegen de Gemeente en Boels over de ons insziens onacceptabele geluidsoverlast buitengewoon veel steun halen uit de betrokkenheid van onze volksvertegenwoordigers. Wij waarderen dat buitengewoon.