Monthly Archives: June 2014

Overleg met Wethouder van As

overleg-stockfotoEind mei hebben de omwonenden een eerste gesprek gehad met Wethouder van As. Dat was wat ons betreft een heftig maar positief overleg. We hebben goed de gelegenheid gekregen ons probleem en ons zeer lage vertrouwen dat er nog in onze lokale overheid is/was, toe te lichten. We hebben aangegeven dat we blij zijn met het ingrijpen/optreden van B&W (d.m.v. persoonlijke inzet van de heren van As en de Heer), maar dat we het wél onbegrijpelijk vinden dat dit probleem zo lang op een te laag niveau binnen de Gemeente Zwolle is opgepakt.

Naar aanleiding van de open brief van 70 omwonenden aan Burgemeester Meijer en de heer Pierre Boels zijn we uitgenodigd voor een gesprek a.s. woensdag 2 juli a.s. Bij dat gesprek zijn ook de Wethouders Rene de Heer en Filip van As aanwezig. Ook Boels B.V. zal vertegenwoordigd zijn. Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van de heer Meijer én van de heer Pierre Boels op de inhoud van de open brief.

In het overleg met de Wethouder hebben wij herhaald dat onze insteek is en blijft, het op deze locatie stoppen van de activiteiten op het achterterrein. Boels zelf hoeft echt niet weg. Indien dat nodig moet zijn, zullen we alle juridische stappen ondernemen. Dat richt zich op het aantonen, dat de Gemeente Zwolle in de vestigingsfase van Boels onzorgvuldig resp. onbehoorlijk heeft gehandeld. Ook zal bezwaar en beroep worden aangetekend tegen maatwerkvoorschriften, die onvoldoende de verantwoordelijkheid van de Gemeente voor de leefomgeving waarborgt.

Ook is in het overleg het misverstand ter sprake gekomen, dat de akoestische signalering verplicht aan zou moeten staan. Dat is niet zo (Klik hierop voor uitleg).  We hebben de Gemeente gevraagd om in afwachting van resultaten uit overleg en/of juridische procedures tenminste op te treden tegen de NIET wettelijk verplichte zéér luide akoestische signalering die NODELOOS en NUTTELOOS de leefomgeving verstoord. De Gemeente is echt NIET verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop een werkgever zijn ARBO-verantwoordelijkheid invult.

Advertisement

De flexibele werktijden van Boels Zwolle B.V.

klokIn het door Boels in april jl. aangeleverde akoestische rapport is op bladzijde 1 informatie opgenomen over de werktijden en het aantal vrachtwagenbewegingen, t.w.:

“De werktijden van de technische dienst zijn van 08.00 tot 17.00 uur, maar het komt voor dat chauffeurs al vanaf 05.00 uur vertrekken.”

“Het aantal vrachtwagenbewegingen (komen en gaan)  is op een drukke dag ca. 40, waarvan er 10 vóór 07.00 uur (nog in de nachtperiode) en 2 tussen 19.00 en 21.00 uur.”

De definitie van Boels v.w.b. “het komt voor” is dus “waarvan er 10 vóór 07.00 uur (nog in de nachtperiode)”  Niet echt incidenteel dus blijkbaar.

Overigens zullen wij als omwonenden nooit akkoord gaan met dit hoge aantal in de nachtperiode.

Verder constateren we als omwonenden dat deze vermelde werktijden niet de werkelijkheid weergeven. Met regelmaat wordt er ook ´s avonds overlast veroorzaakt en in toenemende mate zélfs op een van onze nog rustige dagen, de zaterdag.

Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig

stentorIn de Stentor van zaterdag 14 juni jl. is een prima artikel opgenomen over de aanpak van geluidsoverlast. De kern van het artikel is de constatering, dat de bestaande werkwijze te veel uit gaat van kille resultaten van ondoorzichtige meet- en rekenmethoden en daardoor te vaak voorbij gaat aan wat mensen werkelijk ervaren.

“Geluid is te meten maar geluidhinder niet” is een stelling van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).

“Voor de gevolgen van geluid op de leefomgeving en de gezondheid van mensen en ook voor de positieve waarden die mensen aan geluid en stilte geven, is echt meer aandacht nodig”, vindt dr. Miriam Weber die in december aan de Universiteit van Utrecht promoveerde op dit onderwerp. Volgens haar wordt er te veel gezocht naar het compromis en te weinig naar oplossingen.

Hierbij de link naar het artikel “Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig”

Gemeente Zwolle en de gezondheidseffecten van geluidsoverlast.

TNO-vierkantOp de site van de Gemeente Zwolle is een interessant artikel van opgenomen over gezondheidseffecten van geluidsoverlast.

 

http://www.zwolle.nl/web/file?uuid=a5717985-e20c-4414-8e82-cc106bfa1167&owner=6b7797ea-6ab8-45c1-87d0-e11303109409&contentid=8529

Alternatieve link: Geluidhinder_en_gezondheid_TNO

In het artikel zijn uitgebreide opsommingen opgenomen van door TNO vastgestelde mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van geluidsoverlast. Die zijn niet mis.

Uit het TNO-rapport “Milieu en Gezondheid” blijkt verder dat gevoeligheid voor geluidshinder met name ook wordt veroorzaakt door de mate van “intrusie” (indringendheid) .Verder spelen de duur en de voorspelbaarheid een rol.

Het feit, dat dit artikel is opgenomen op de site van de Gemeente Zwolle suggereert, dat de Gemeente Zwolle de gevolgen van geluidsoverlast op de volksgezondheid belangrijk vindt.
Kijkend naar de manier van handelen van de Gemeente Zwolle ten aanzien van de geluidsoverlast van Boels, herkennen de omwonenden dat nog niet.

De olifant en de muis.

olifantmuisIn een eerder bericht hebben we aangegeven weinig last te hebben van het (dichterbij liggende) verhuurbedrijf voor bouwmachines, 123 Machineverhuur.

Zoals u misschien inmiddels bekend is, vond de Gemeente Zwolle het niet nodig dat er bij de vestiging van het Bovenregionaal Onderhoudsscentrum (BROC) een akoestisch onderzoek moest plaatsvinden.

 

Wat schets onze verbazing, dat we nu begrijpen dat 123 Machineverhuur opeens wél een akoestisch onderzoek moet laten uitvoeren, terwijl ze
a. daar al een tijd zitten,
b. vele malen kleiner zijn dan Boels BROC en er
c. geen enkele aanleiding is dat dat opeens zou moeten (veel klachten of zo).

Het lijkt erop, dat de Gemeente eerst een olifant ongecontroleerd over een brug laat stampen om vervolgens aan een muis een certificaat met zijn gewicht te vragen.

Vreemd!!