Monthly Archives: December 2013

Overlastmelding 30

Melding 18-12-2013 Van: “Gronde, Bert van der”
Aan: <bekend bij Gemeente>, Onderwerp: Klacht Boels
Ik heb uw melding over overlast van Boels ontvangen.
Ik verzoek u, inzake uw klacht, telefonisch contact met mij op te nemen op onderstaand telefoonnummer
Bert van der Gronde
adviseur VI

Gemeente Zwolle, PULB
Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Bezoekadres: Lübeckplein 2
: 038-4982340
@ : BA.van.der.Gronde@zwolle.nl

Advertisement

Overlastmelding 29

Melding 16-12-2013, Naam: <bekend bij Gemeente>, Tormentilweg 8042mh Zwolle
Betreft Boels Schoenerweg Maandag 16 december.
De overlast door de akoestische signalering heeft vanmiddag bijna CONTINUE plaatsgevonden. Helaas blijken de hierover met Boels gemaakte afspraken nutteloos.

Overlastmelding 28

Melding 16-12-2013, Naam: <bekend bij Gemeente>, Tormentilweg, 8042mh Zwolle
Betreft Boels Schoenerweg:
Om 10:53 dhr v.d. Gronde gebeld, inzake illegale geluidsactiviteit op bedrijfsterrein, t.w. Het zeer langdurig proefdraaien van generatoren in de buitenlucht. Hij zou direct ingrijpen. Dat proefdraaien duurt tot 11:44 uur, oftewel ruim 50 minuten. Het lukt de gemeente dus blijkbaar niet adequaat in te grijpen. De afspraak om in voorkomende gevallen te bellen, heeft dus ook niet zoveel nut. Graag krijgen wij een terugkoppeling welke acties de Gemeente onderneemt, ondernomen heeft. Dat geldt overigens ook op voorgaande melding over proefdraaien, waar geen terugkoppeling op heeft plaatsgevonden

Overlastmelding 27

Melding 16-12-2013, Naam: <bekend bij Gemeente>, Tormentilweg, 8042 MJ Zwolle
In de nacht van 16 december zijn wij twee keer wakker geworden van de werkzaamheden bij Boels verhuur. Om ongeveer 1.00 uur en 4.30 uur we hoorden gepiep van de machines.
We hebben ons lang dit geluid getolereerd maar dit wordt ook ons nu te veel.
Mijn vrouw heeft een hersenletsel en haar rust is heel belangrijk voor haar.
Dit wordt vaak verstoord door Boels verhuur. Hopelijk wordt er wat aan gedaan en zijn wij niet genoodzaakt te verhuizen.