Eindelijk, eindelijk !! Alleen…. er gebeurt nog niets !!

Eindelijk, eindelijk, eindelijk lijkt er een einde te komen aan de irritante geluidsoverlast die omwonenden van dit bedrijf al jaren moeten dulden.

Het bedrijf vestigde zich op deze locatie in 2012, ongetwijfeld in/na overleg met de Gemeente Zwolle. Vanaf het begin zorgt het bedrijf voor grote geluidsoverlast. De overlast bestaat uit langdurig luidruchtig motorgebrom, maar vooral en ook uit keihard irritant signalerings-gepiep van huurmachines die zich verplaatsen (rond 110dB).

Na meer dan 200 geluidsklachten van de omwonenden was de Gemeente in 2013 eindelijk bereid om de situatie eens serieus te bekijken. Het bleek, dat het bedrijf zich nooit op deze plek had mogen vestigen zonder geluidswerende voorzieningen.Eigenlijk helemaal niet had moeten vestigen.  Maar dat wisten de bewoners helaas allang.
De Gemeente heeft niet toe willen geven, dat zij bij de vestiging in 2012 onzorgvuldig had gehandeld.

Dillema!!

Ondanks het feitelijk principiële punt dat de Gemeente onzorgvuldig  had gehandeld, hebben omwonenden toch gezocht naar een oplossing in overleg.
Het siert Burgemeester Meijer en de Wethouders van Heer en van As dat zij de klachten van de omwonenden serieus hebben genomen.
De einduitkomst van het overleg tussen omwonenden, Gemeente en Boels is dat Boels verplicht wordt een geluidswand te plaatsen, waarbij de Gemeente een financiële bijdrage levert, waardoor de wand een hoogte krijgt van 4,5 meter.
Het besluit hierover is op 15 maart jl. van kracht geworden. Boels heeft 6 maanden de tijd om de geluidswand te realiseren. Oftewel , de geluidswand dient uiterlijk 15 september 2016 geplaatst te zijn.
De omwonenden willen niet nóg een zomer moeten meemaken, waarin zij de ernstige overlast ervaren. Hun geduld is inmiddels wel voldoende op de proef gesteld.
Er is nog geen enkele bouwactiviteit waargenomen. Daarom hebben omwonenden op 17 april j.l Boels Rental B.V. gevraagd om hen tegemoet te komen door de geluidswand op zo kort mogelijke termijn te realiseren.  Helaas hebben zij daarop geen enkele reactie van Boels ontvangen. We vinden het spijtig dat Boels niet eens de moeite neemt om de ontvangst te bevestigen, laat staan om de actuele stand van zaken ten aanzien van de geluidswand te vertellen.

Als bewoners zullen wij alles in werking zetten om nu op zo kort mogelijke termijn van die herrie verlost te zijn.

Of een geluidswand van 4,5 meter hoogte voldoende is voor vooral de apparaatsignalering van 110 dB zal in de praktijk moeten blijken. Als dat niet voldoende blijkt te zijn zullen de omwonenden uiteraard vervolgstappen ondernemen.

Advertisement