Monthly Archives: February 2014

Overlastmelding 47

Melding 27-02-2014, Naam: <bekend bij Gemeente>,Tormentilweg, 8042MH Zwolle
Boels: ook vandaag, woensdag 26-02, weer veelvuldig overlast. De bewoners beginnen ongeduldig te worden. We zijn benieuwd met welke oplossingen de Gemeente (al of niet in overleg met Boels) komt voor 7 maart a.s.

Advertisement

Overlast? Maak het “tastbaar”

Beste mensen,

Onderstaande mail is op 02-12-2013 verstuurd naar:
–          Gemeenteambtenaren/B&W
–          Gemeenteraadsleden
–          Stentor
–          Rechtbijstandsverzekeraars (ARAG,Unive, Achmea)

Wonend aan de rand van de wijk, landelijk gelegen, grenzend aan het Nationaal Landschap IJsseldelta.  Rust.  Tormentilweg en Zalkerveerweg in Zwolle.

En dan…. Een nieuw veel geluid producerend verhuurbedrijf, Boels BV, vlak achter je huis. Kan dat zomaar ? Ja dat kan zomaar.

Als omwonenden hebben wij grote overlast en melden dat bij de Gemeente. Nu zal menigeen denken: een gevalletje NIMBY (Not In My BackYard). En daarom willen wij de overlast wat “tastbaarder” maken.

We kiezen een willekeurig dagdeel, donderdagmiddag 28 november.

Hieronder treft u de links aan van beeld- en geluidsopnamen van die middag.

U heeft de keuze uit:

Video 1: “Moment van de Dag” 28-11-2013
(exemplarisch voorbeeld van de overlast:  1,5 minuut aaneengesloten herrie.)

http://www.youtube.com/watch?v=pRIRoBGdrpg&feature=youtu.be

Video 2: compilatie van 30 MINUTEN indringend akoestisch gepiep

(Tijdens die donderdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur. Dit is nog los van de “gewone” overlast van de motoren van de machines)

http://www.youtube.com/watch?v=1N_zu5tVfwU&feature=youtu.be

Vermeldenswaard is nog dat in een akoestisch rapport deze indringende piep-herrie niet wordt meegenomen omdat “Op het eigen terrein wordt de achteruitrijsignalering van de machines in principe uitgeschakeld”. De werkelijkheid is dus echt anders: 30 minuten gepiep tijdens een willekeurige middag.

Als omwonenden laten we het er uiteraard niet bij zitten. Tot slot benadrukken we dat de oorzaak van deze overlast niet bij Boels BV ligt, maar bij de Gemeente Zwolle. En wel  in de manier hoe de Gemeente Zwolle ten aanzien van de vestiging van het bedrijf heeft gehandeld. Of juist heeft nagelaten te handelen.

Wordt (helaas) vervolgd.
Bewoners Tormentilweg en Zalkerveerweg

Overlastmelding 46

Melding: 25-02-2014, Naam:<bekend bij Gemeente>,Tormentilweg, 8042 MJ Zwolle
Ik ondervind in toenemende mate overlast van het bedrijf Boels aan de Loggerweg te Zwolle. Het bestaat uit zeer hoe piep tonen en zwaar diesel motor geluid van de machines van Boels. Het is echt zwaar irritant aan het worden, zeker met het oog op de zomer tijd. Het kan volgens mij niet zo zijn dat er dergelijke geluidsoverlast wordt veroorzaakt in verblijf gebieden in Zwolle. Oplossingen zijn> Overdekte opslag. Geluidschermen. Maatregelen op het terrein zelf. In mijn ogen is er door de gemeente laakbaar gehandeld, door dit bedrijf op deze plaats te laten vestigen, met een regionale functie.

Overlastmelding 45

Melding 25-02-2014, Naam: <bekend bij Gemeente>, Tormentilweg, 8042Mh Zwolle
Dinsdag 2502 gedurende de middag weer regelmatig zeer luidruchtige volslagen overbodige herrie. Inmiddels 1,5 jaar overlast. Geduld omwonenden wordt zwaar op de proef gesteld.

Overlastmelding 41

Melding 24-02-2014, Naam: <bekend bij Gemeente>, Tormentilweg, 8042MH Zwolle
Boels Schoenerweg. Maandag, 24 februari Gedurende de dag (tot nu 14:15 uur) veelvuldig akoestische herrie, die volstrekt onnodig is.

Overlastmelding 40

Melding 24-02-2014, Naam: <bekend bij Gemeente>,Tormentilweg, 8042MH Zwolle
Vanochtend 24-02 ruim vóór 07.00 uur wéér slaapverstorend gepiep bij Boels. Ze doen blijkbaar maar. En na nu bijna 2 jaar grijpt de Gemeente nog steeds niet in. Het is de Gemeente bekend, dat de omwonenden 7 maart als deadline hebben gesteld