S.v.z. 01-04-2014

Inmiddels is de Gemeente Zwolle eindelijk in het bezit van een Akoestisch Rapport dat in opdracht van Boels is samengesteld.  Dat is bijna 9 maanden na de vorige versie !?!

De Gemeente gaat dit rapport nu beoordelen. Zij maakt daarbij gebruik van het RUD (Regionale UitvoeringsDienst) Ijsselland, Kennispunt Geluid. Daarin zitten ambtenaren vanuit de gemeentes in Noord-West Overijssel. De gemeente Zwolle maakt bij het beoordelen geen gebruik van externe deskundigheid.

“Boels wel of geen akoestisch onderzoek”
Wij hebben de Gemeente medegedeeld, dat wij er inmiddels wél van overtuigd zijn, dat de Gemeente Zwolle bij de vestiging van Boels een Akoestisch rapport had moeten of minimaal had kunnen eisen. Dan zou al op dat moment gebleken zijn, dat er geluidsproblemen konden worden verwacht. Dat blijkt ook wel uit het feit, dat toen er uiteindelijk wél een akoestisch rapport werd geëist (na tientallen klachten) het nog eens negen maanden duurde, voordat een volgende versie kon verschijnen. Dat zal dan ook juridisch ons eerste prioriteit zijn. Uiteraard zullen wij het nieuwe akoestisch rapport ook inhoudelijk gaan beoordelen en eventueel overgaan tot bewaar en beroep.

Geluidsmeting 12, 13, en 14 maart
De Gemeente heeft op 12, 13 en 14 maart voor het eerst indicatief metingen verricht. Als bewoners hebben we over dezelfde periode ook beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Die hebben we inmiddels op deze site gepubliceerd. Helaas hebben we de Gemeente een paar keer gevraagd hun meetgegevens met ons te delen, maar daar hebben we nog geen reactie op ontvangen.

Deadline voor duidelijkheid
De Gemeente heeft ons begrip gevraagd voor het feit dat een kwalitatieve oplossing tijd vraagt en vraagt nog enige tijd om die oplossing(en) te vinden. Eigenlijk is dat begrip er niet meer. Wij willen nu actie, of beter gezegd, een einde aan die herrie, dat de Gemeente al maanden lang gedoogt. De Gemeente verwacht op korte termijn “enkele weken” eindelijk duidelijkheid te kunnen gaan geven over de maatregelen die het bedrijf eindelijk zal gaan treffen.

In onderling overleg hebben wij als omwonenden woensdag 23 april a.s. vastgesteld als de uiterste datum dat wij , omwonenden aan Tormentilweg en Zalkerveerweg, willen weten waar we aan toe zijn. Als die duidelijkheid er dan nóg niet is, zullen wij, zoals reeds aangegeven, bredere media-aandacht organiseren voor deze ongelijke situatie, waarbij bewoners machteloos staan ten opzichte van een Gemeente die meer bezig is een overlastveroorzakend bedrijf het naar de zin te maken dan te zorgen voor het welzijn van zijn inwoners. Ook worden dan door de Rechtstbijstandsverzekeraars de voorbereidingen getroffen voor formele Handhavingsverzoeken.

Gemeenteraad
Voor de volledigheid melden wij nog, dat wij op korte termijn een informatiesessie organiseren voor de (nieuwe) fracties van de Gemeenteraad.Wij hebben inmiddels van alle fracties, behoudens Swollwacht, een contactpersoon gekregen.

Advertisement