Svz 23-04-2014

B&W van de Gemeente Zwolle heeft op 17-04-2014 een nota naar de Raad gestuurd, met de titel “Voortgang aanpak geluidsoverlast bij Boels”
Onze eerste conclusie hieruit is dat het na 2 jaar blijkbaar nog niet mogelijk is een betrouwbaar akoestisch rapport op te leveren. Na een eerste (concept-)rapport (augustus 2013, een aangepast rapport (maart 2014) en een rapport met doorgerekende aanpassingen (april 2014) wil de Gemeente wéér meer tijd voor een “goed en volledig akoestisch onderzoek”. Het valt niet meer te ontkennen dat er “iets aan de hand is”.
Tevens straalt de nota een vergaand begrip van de Gemeente met het bedrijf uit.
Als omwonenden hebben wij woensdag 23 april een vóóroverleg met de Gemeente over de voortgang.
Momenteel beraden wij ons op onze reactie op de Informatienota aan de Raad en onze vervolgstappen.

Tevens loopt er op dit moment het onderzoek over het handelen van de Gemeente ten tijde van de eerste Melding Activiteitenbesluit. Want die conclusie wordt steeds duidelijker. Als de Gemeente Zwolle bij de vestiging juist gehandeld had, was tóen duidelijk geworden aan welke eisen Boels had moeten voldoen en had Boels een investeringsbeslissing kunnen nemen op basis van lokatiescenario’s. De Gemeente Zwolle is hierbij Boels op geen enkele wijze ter ondersteuning geweest.

Advertisement