Svz 05-05-2014

Overleg met Gemeente op 23 april jl.
Op 23 april jl. heeft een delegatie van omwonenden een overleg met Gemeente Zwolle gehad.
Het verloop van dit gesprek was ronduit teleurstellend. Het enige positieve nieuws is dat er nu eindelijk na 2 jaar een akoestisch rapport is, waarin onomstotelijk is vastgesteld dat de geluidsnormen worden overschreden. Verder had de Gemeente niets nieuws te melden, behalve dat ze nóg wéér meer tijd nodig hadden.

Voor ons als bewoners was dat reden om tot de volgende standpunten te komen:

  • Wij werken niet meer mee met de voorbereiding voor een infosessie voor de bewoners. Er valt toch niets relevants te melden.
  • Wij hebben geen vertrouwen meer in het ambtelijk apparaat van de Gemeente.
  • We hebben aangegeven, dat ons doel inmiddels de verplaatsing van het bedrijf is geworden. We hebben geen vertrouwen meer in de handhaaffunctie van de Gemeente.
  • Wij starten de procedure tot een Handhavingsverzoek op.
  • We richten onze energie nu op de juridische procedure én het informeren van de Gemeenteraad van Zwolle. Alle 8 fracties hebben inmiddels een contactpersoon aangesteld. Naar verwachting worden wij medio mei in de gelegenheid gesteld onze visie aan de Raad over te brengen.

In het overleg hebben we verder onze verbazing uitgesproken over de Informatienota van B&W aan de Gemeenteraad van 17 april jl. met als titel “voortgang aanpak geluidsoverlast bij Boels”.
De nota probeert bijvoorbeeld de suggestie te wekken, dat de omwonenden pas na één jaar overlast “eens begonnen te klagen”. Niets is minder waar.
Over deze nota hebben we een apart bericht geplaatst op deze site. Klik hierop voor dat bericht.

Overlastmeldingen
We zijn inmiddels helaas de 140e Overlastmelding gepasseerd.

Media-aandacht
Onze casus wordt inmiddels ook inhoudelijk gevolgd door RTV Oost en SBS Hart van Nederland. Naar verwachting zal binnenkort aandacht aan ons probleem besteed worden.

SAMENVATTEND
En dan zijn we nu inmiddels TWEE jaar verder !!

De Gemeente Zwolle neemt in het proces vanaf het begin een slachtofferrol aan (“wij kunnen niet zoveel”). Dat geldt voor de afgelopen 2 jaar, waarin het eigenlijk “alleen maar” om handhaven gaat. Maar dat geldt ook zéker voor de fase van vestiging van het bedrijf. In die fase is door onze Gemeente op geen enkele wijze aandacht besteed aan de belangen van de omwonenden.

Er is een WOB-procedure gestart om alle informatie rond de vestiging van het bedrijf en het handelen van de Gemeente ten tijde van de eerste Melding Activiteitenbesluit in bezit te krijgen. Want die conclusie wordt steeds duidelijker. Als de Gemeente Zwolle bij de vestiging juist gehandeld had, was tóen duidelijk geworden aan welke eisen Boels had moeten voldoen en had Boels een investeringsbeslissing kunnen nemen op basis van locatiescenario’s. De Gemeente Zwolle heeft Boels hierbij op geen enkele wijze ondersteund.

Een Gemeente is verantwoordelijk voor een zorgvuldige inschatting of een bedrijf ook de normen van het Activiteitenbesluit kán naleven zonder dat nadere regels, beperkingen over voorzieningen worden opgenomen, die een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op de percelen van de bewoners mogelijk maakt. De Gemeente Zwolle is daarin volledig tekort geschoten.

Advertisement