Stand van zaken 17-02-2014

Als bewoners wachten wij inmiddels 1,5 jaar op een formeel besluit van de Gemeente Zwolle. Zolang dat namelijk niet heeft plaatsgevonden kunnen wij als omwonenden juridisch niet gaan acteren.
De Gemeente Zwolle verschuilt zich vooralsnog achter statements over deregulering en dat zij daardoor “niet zoveel zouden kunnen doen”.
Als omwonenden constateren wij vooral een een weinig daadkrachtig en vertragend zwalkbeleid van de Gemeente Zwolle. Eerst is helemaal geen akoestisch rapport nodig en dan opeens weer wél. (Klik hierop voor een bericht daarover).
Bij de omwonenden bestaat sterk de indruk dat de Gemeente Zwolle het bedrijf Boels B.V. niet dúrft, of nog erger niet wíl aanpakken.

Een formeel besluit.
De Gemeente heeft op 29-11-2013 medegedeeld, dat “wij zijn van plan om ambtshalve maatwerkvoorschiften voor het compartiment geluid op te leggen in het kader van het zonebeheer van het geluidsgezoneerde industrieterrein Voorst echter is daarover nog geen besluit genomen.” Pas dan kunnen wij als omwonenden een bezwaar indienen.

Op 17 februari jl. hebben wij contact gehad met de Gemeente Zwolle, in de persoon van Mevr. Van S. (Juridische Zaken).

S.v.z. akoestisch onderzoek Tideman
De Gemeente heeft het Tideman-onderzoek besproken met Boels. Conclusie nu is, dat door de akoestische signalering de geluidsnormen daadwerkelijk overschreden worden. Boels is gevraagd binnen 2 weken na 17 februari, dus uiterlijk 3 maart jl. met doorberekeningen van oplossingen te komen. Initiatief ligt nu bij Boels. Wij hebben onze bezwaren t.a.v. het Tideman-rapport herhaald, zoals de onrealistische vaststelling van de Representatieve Bedrijfssituatie (RBS), het volledig ontbreken van bepaalde lawaaimakende machines etc. etc.

Geduld raakt op.
Al met al duurt het inmiddels al wel ongeveer 1,5 jaar. Als omwonenden hebben wij de Gemeente medegedeeld uiterlijk 7 maart a.s. een formeel, voor bezwaar in aanmerking komend besluit te verwachten. We gaan ervan uit dat er niet wéér een vertragingstactiek gevoerd wordt. We gaan gaan ervan uit, dat de Gemeente Zwolle ons minimaal in staat stelt om ons recht te halen. Concreet is dat bij de Raad van State of een civielrechtelijke procedure.
Indien dat op basis van dat besluit nodig, zal door onze Rechtbijstandsverzekeraars gestart worden met het indienen van het formele handhavingsverzoek (en onderzoek).

Advertisement