Overlastmelding 28

Melding 16-12-2013, Naam: <bekend bij Gemeente>, Tormentilweg, 8042mh Zwolle
Betreft Boels Schoenerweg:
Om 10:53 dhr v.d. Gronde gebeld, inzake illegale geluidsactiviteit op bedrijfsterrein, t.w. Het zeer langdurig proefdraaien van generatoren in de buitenlucht. Hij zou direct ingrijpen. Dat proefdraaien duurt tot 11:44 uur, oftewel ruim 50 minuten. Het lukt de gemeente dus blijkbaar niet adequaat in te grijpen. De afspraak om in voorkomende gevallen te bellen, heeft dus ook niet zoveel nut. Graag krijgen wij een terugkoppeling welke acties de Gemeente onderneemt, ondernomen heeft. Dat geldt overigens ook op voorgaande melding over proefdraaien, waar geen terugkoppeling op heeft plaatsgevonden

Advertisement