Brochure “Helder Handhaven”

Brochure “Helder Handhaven” van de Nationale Ombudsman. 2010/235 , 14-09-2010
“Hoe gemeenten behoorlijk omgaan met handhavingsverzoeken  van burgers”
Rapport Helder Handhaven 2010-235

Advertisements