Gemeente Zwolle registreert overlast….. voor 70% !

Wij vroegen de Gemeente op 03-03-2014 “Hoeveel overlastmeldingen hebben jullie eigenlijk v.w.b. Boels geregistreerd?” Het antwoord was: 38 meldingen. Wij als bewoners telden er echter 54. Oftewel, bijna 30% ontbreekt.

Bij navraag bij de Gemeente kregen wij de mededeling dat (een gedeelte van) de ontbrekende meldingen “in een andere omgeving stonden opgeslagen” en dus niet meer in de rapportage zaten.

Wat is het nut van melden van overlast als de Gemeente Zwolle zelf de zaak niet op orde heeft?

Wij constateren,  dat de eindverantwoordelijken binnen de Gemeente Zwolle tot nu toe dus niet op hoogte waren van de werkelijke overlast die omwonenden ervaren.

Helaas bedraagt het aantal overlastmeldingen inmiddels meer dan 70.

Advertisement