Ein Lied Ohne Worte ! Waar klagen ze toch over ?

Op 12, 13 en 14 april jl. zijn er door de Gemeente geluidsmetingen gedaan. Weliswaar wat hen betreft: zéér indicatief. De metingen bevestigden bij de Gemeente het beeld dat ze al hadden, namelijk “dat de geluiden bij jullie woningen goed te horen zijn”. Tja.
Over dezelfde periode hebben wij als bewoners ook audio-opnamen gemaakt en zullen dat aan de Gemeente voorleggen ter vergelijking. Er wordt nu hard gewerkt aan de analyse van de audio-opnamen. De resultaten hiervan zullen we uiteraard ook op deze site vermelden.
Voor dit moment bieden wij u aan: een geluidsfragment van 1 minuut, opgenomen op Donderdag 13 maart rond 15.45 uur. Laten we het maar een duet noemen. Te gek voor woorden. Ein Lied ohne Worte !

Advertisement