Schokkende cijfers over overlast van Boels B.V. En Gemeente grijpt niet in. Wat is er aan de hand met Zwolle?

Bewoners van Tormentilweg en Zalkerveerweg hebben over een periode van krap drie dagen (12, 13 en 14 maart jl.) de overlast van Boels bijgehouden.
De resultaten vinden wij schokkend. Gedurende deze 3 dagen hebben we uiteindelijk 306 (driehonderd en zes) keer geluidsoverlast geregistreerd. U leest het goed, 306 maal aantoonbaar overlast.

Die 306 momenten zorgden voor minimaal 1 tot 1,5 UUR geluidsoverlast PER DAG. Al met al hebben we bijna 4 uur overlast geregistreerd.

We willen u laten zien en horen met welke overlast wij elke dag te maken hebben. Daarom stellen wij de geregistreerde fragmenten als volgt ter beschikking:

De geluidsoverlast bestaat grofweg uit:

 • ruim 54 minuten zéér irritant gepiep
 • ruim 19 minuten zéér laagfrequent motorgebrom
 • Bijna 3 minuten gepiep, gecombineerd met motorgebrom
 • bijna 38 minuten motorherrie
 • bijna 86 minuten ‘gewoon” gepiep
 • ruim 26 minuten gepiep gecombineerd met allerlei soorten herrie
 • constructielawaai, getimmer, vallende ijzeren rijplaten etc.

Het uur met de meeste overlast was woensdag 12 maart jl. van 16.00-17.00 uur met wel met NEGENTIEN minuten overlast van de zestig.

De Gemeente Zwolle heeft goede beleidsplannen over het terugdringen van geluidsoverlast. Zie daarvoor bijvoorbeeld het “Actieplan geluid gemeente Zwolle” of “Nota Industriegeluid Zwolle” of “bestemmingsplan Nationaal Landschap IJsseldelta”. Daarin wordt gesproken over lagere streefwaarden voor geluid, het verlagen van het aantal inwoners, dat geluidsoverlast ondervindt enzovoort. Als burger krijg je dan de indruk dat de Gemeente dat ook meent.

Maar tegelijkertijd laat Zwolle het gewoon toe, dat een zwaar overlastveroorzakend bedrijf zich vestigt op een plek die volgens al die beleidsnota’s ongeveer de meest onlogische plek is. De Gemeente doet rond het moment van vestiging helemaal niets, kijkt alleen maar “of het dossier compleet is”. Vervolgens komen er tientallen overlastklachten (die voor 30% in een bureaula verdwenen), maar de Gemeente doet niets en gedoogt blijkbaar de overlast gewoon zonder enige beperking.
Ook het feit dat de straat met regelmatig ’s nachts rond 5-6 uur uit bed wordt gepiept leidt niet tot een actief ingrijpen door de Gemeente. De Gemeente onderzoekt van alles, maar dat duurt nu al bijna 2 jaar. Als omwonenden zijn we het zat, écht zat.

We hopen dat de verantwoordelijken voor het welzijn van de inwoners van Zwolle nu echt in actie komen en ons probleem méér dan serieus nemen.
Met vriendelijke groet,
Omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

N.B. 1.
Uitleg/verklaring/protocol van de opnames
Hieronder is aangegeven welke overlast wél en níet in deze rapportage is meegenomen.

 • Komende en vertrekkende vrachtwagens tellen we niet mee.
 • Ook nauwelijks hoorbare akoestische signalering hebben we niet meegenomen.
 • Alleen de ergste motorherrie tellen we mee. We hebben ook veel last van zeer langdurig gebrom van waarschijnlijk generatoren. Deze overlast hebben we vooralsnog buiten deze registratie gehouden evenals al het “normale” motorherriegeluid.
 • Ook volslagen nodeloos tijdenlang stationair draaiende vrachtwagenmotoren hebben we vooralsnog weggelaten.
 • Alle overlastsituaties waarbij tegelijkertijd stemmen in de buitenlucht hoorbaar waren zijn, in het kader van privacy, weggelaten.
 • Alle hoorbare, zeer duidelijk hoorbare en extreem luide alarmsignaleringsgepiep is meegenomen.

Concreet betekent dit, dat we eigenlijk nóg meer geluidsoverlast hebben, maar ons ook wel realiseren dat een bedrijfsterrein nu eenmaal geluid met zich meebengt. (wat overigens al 30 jaar zonder problemen aan elkaar grensde).

N.B. 2
We hebben ook veel last van het gebrom. Dat is laagfrequente herrie die echter via de computer moeilijker te “ervaren” is. Dit zijn geluiden die in de praktijk hoger zijn dan 70/80 db C.

N.B. 3
Nog een opmerking over de vogels. Gelukkig hebben we ook veel “overlast” van de vele vogels in ons landelijk gebied. In een aantal gevallen lijkt het alsof het geluid van de vogels luider is dan de herrie en het gepiep van Boels. En misschien is dat dan ook zo. Dat heeft te maken met het feit dat vlak bij het opname punt ook vogels onder de dakpannen zitten. En die halen we voor Boels uiteraard niet weg.

Advertisement