71 omwonenden vragen Burgemeester en de heer Pierre Boels in actie te komen

Door middel van open brieven hebben 71 omwonenden de Burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer en Boelseigenaar Pierre Boels jr. gevraagd samen tot een pragmatische oplossing voor de al twee jaar plaatsvindende ernstige geluidsoverlast aan de Schoenerweg in Zwolle te komen.
Het gaat daarbij met nadruk níet over de vestiging van het lokale verhuurbedrijf aan de voorzijde van het bedrijfsterrein. Daar hebben de omwonenden geen enkel probleem mee. Het betreft de activiteiten van het Bovenregionaal Onderhoudscentrum die op het achterterrein tegen de woonwijk aan in de open lucht worden uitgevoerd.

In de brief wordt aangegeven, dat de grootste bron van overlast, de 1 tot 1,5 uur per dag durende zeer luide akoestische alarmsignalering, 100% atypisch is voor een woonomgeving. Ook de Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft dit in relatie met woningen nog nooit meegemaakt.

V.w.b. de ernstige overlast van de akoestische signalering maar ook het luide gebrom en gedreun van de zware machines hebben de omwonenden weinig vertrouwen meer in een oplossing op deze locatie. Daarom wordt de heer Meijer en de heer Boels gevraagd een oplossing te bedenken voor een andere locatie voor de activiteiten op het achterterrein. Het is nog niet te laat. Er is (nog) weinig geïnvesteerd. Alles vindt in de buitenlucht plaatst. (Daardoor is ook de overlast zo ernstig).

Voor de open brief aan Burgemeester Meijer, klik hier op

Voor de open brief aan Pierre Boels jr, klik hier op.

P.S. In de Stentor van 16-05- 2014 staat over dit initiatief een artikel. Klik hierop.
Daarin staat dat “Met name het electronisch gepiep van machines die achteruit rijden is ze een doorn in het oog”.
We zouden bijna zeggen, was dat maar waar!. Het gaat met nadruk om het zeer luide gepiep van zware bouwmachines, die ongeveer bij iedere beweging dat luide signaal produceren. Omhoog, omlaag, vooruit, achteruit, heen en weer, proefdraaien, uittesten etc. etc.

Advertisement