Overlastmelding 30

Melding 18-12-2013 Van: “Gronde, Bert van der”
Aan: <bekend bij Gemeente>, Onderwerp: Klacht Boels
Ik heb uw melding over overlast van Boels ontvangen.
Ik verzoek u, inzake uw klacht, telefonisch contact met mij op te nemen op onderstaand telefoonnummer
Bert van der Gronde
adviseur VI

Gemeente Zwolle, PULB
Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Bezoekadres: Lübeckplein 2
: 038-4982340
@ : BA.van.der.Gronde@zwolle.nl

Advertisement