Geluidsmeting: gebruikte afkortingen

(met dank aan: Möllenkramer Training, Zeepkruid 2, 3824 NB Amersfoort)

Inleiding
De letter L die in al deze termen voorkomt, is afkomstig van het Engelse woord “Level” wat niveau betekent. Als de term begint met een L dan wordt de meetwaarde altijd in decibels weergegeven.

LAeq
A-gewogen Equivalent Geluidniveau: het lange termijn gemiddelde van het wisselende geluidniveau, voorzien van de A-weging (gehoorcorrectie voor lage en gemiddelde geluidniveaus). Het geluidniveau van een denkbeeldige continue geluidbron met dezelfde totale geluidenergie als het werkelijk wisselende geluid. Equivalent betekent gelijk.

LAT
Dezelfde betekenis als LAeq

LCeq
C-gewogen Equivalent Niveau: het lange termijn gemiddelde van het wisselende geluidniveau, voorzien van de C-weging (gehoorcorrectie voor hoge geluidniveaus). Wordt toegepast bij vergunningverlening vooral bij muziek met sterke bassen.

LCT
Dezelfde betekenis als LCeq

LAF
Het momentane geluidniveau, in de meterstand Fast, voorzien van A-weging. Op de meeste geluidmeters blijft deze in werking ook als er geen middeling is gestart.

LAFmax
Het maximale geluidniveau dat optrad tijdens de meetperiode, in de meterstand Fast, voorzien van A-weging. In onze wetgeving wordt dit soms piekniveau genoemd (niet te verwarren met peak).

LCFmax
Het maximale geluidniveau dat optrad tijdens de meetperiode, in de meterstand Fast, voorzien van C-weging. Wordt toegepast bij vergunningverlening.

LAFmin
Het minimale geluidniveau dat optrad tijdens de meetperiode, in de meterstand Fast, voorzien van A-weging.

LAF95
Het denkbeeldige continue geluidniveau, gemeten met A-weging in de stand Fast, dat 95% van de meetperiode werd overschreden.

LCpeak
De hoogste van de mometane geluiddrukken tijdens de meetperiode, voorzien van C-weging. De peak stand op de geluidmeter meet ook uiterst kortdurende geluiden, tot een twintigduizendste van een seconde (niet te verwarren met piekniveau)

SEL
De totale geluidenergie binnen een bepaalde meettijd, waarbij de tijd is teruggerekend naar 1 seconde. Deze methode kan worden toegepast om de hinder van geluiden met ongelijke tijdsduur toch te kunnen vergelijken.

LE
Dit is een andere benaming voor SEL (zie hierboven)

Advertisement