Handreiking Industrielawaai en Vergunningsverlening

Uitgave: Kenniscentrum Min. van Infrastructuur en Milieu

Deze handreiking biedt overheden een hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai bij vergunningverlening. De handreiking is vooral bedoeld voor ambtenaren die adviseren over het geluidaspect in vergunningen.

handreikingindustrielawaaienvergunningverlening

Advertisement