Bewoners denken mee. Van “piep” naar “shh”

Laten we vooropstellen, dat de overlast van Boels zéker niet alléén veroorzaakt wordt door de hinderlijke akoestische signalering, die we gedurende de gehele dag moeten ondergaan.

Van de gemeente hebben we begrepen dat Boels de akoestische geluidssignalering in principe NIET MEER uitzet. De reden hiervan zou zijn, dat er binnen de branche een ongeval heeft plaatsgevonden, waarbij de signalering uit stond.

We laten momenteel onderzoeken of die signalering ook verplicht is.  Wij denken van niet.

Maar goed, verplicht of niet, er blijkt een goede oplossing te zijn om de meeste irritatie ten aanzien van signalering te verminderen. Wij zullen deze oplossing aanleveren bij de Gemeente Zwolle, zodat zij het verplicht kunnen voorschrijven.

Dé oplossing (althans v.w.b. het gepiep):

Brigade BBS akoestische achteruitrij alarmen

Meer informatie op hun site
http://www.esquenet.be/nl/producten/brigade-bbs-akoestische-achteruitrij-alarmen

Klik hierop voor productfolder in PDF-format

Advertisement