Akoestisch rapport is écht niet nodig !! Of ……… toch wel ?

Uit brief d.d. 21 maart 2013 van Gemeente Zwolle (M. van S, kenmerk PU1303-0120)
“Bij de acceptatie van de melding was het indienen van een akoestisch onderzoek niet verplicht en is dit niet alsnog verlangd, aangezien wij hiervoor geen aanleiding zagen. Wij komen in de heroverweging naar aanleiding van uw vragen niet tot een andere conclusie”.

Uit brief d.d. 29 juli 2013 van Gemeente Zwolle (ref. J.M., kenmerk k7hyo1ub8g (AIM) zaak MP-125254)
“Op 3 juli 2013 hebben wij een melding Activiteitenbesluit ontvangen, ……….  “ ”De status van deze melding is dat wij op 5 juli 2013 de melder verzocht hebben om aanvullende gegevens zoals een akoestisch onderzoek”.

Na 4 (vier) maanden is de Gemeente blijkbaar opééns van mening veranderd. Eerst was een akoestisch rapport (bij vestiging) helemáál niet nodig (ook niet na heroverweging). En dan 4 maanden later wordt zo’n rapport opeens wél gevraagd. Wat ons betreft is dit een duidelijk bewijs, dat de Gemeente indirect toegeeft bij de eerste aanvraag niet goed geacteerd te hebben.”

Advertisement