Omwoners dragen oplossing aan !

Op 25 januari jl. hebben omwonenden Boels Rental B.V. een oplossing aangeboden, die tot sterke vermindering van de overlast zou kunnen leiden.

De oplossing heeft te maken met een door Boels voorgenomen bouwkundige uitbreiding, zowel met werkruimten als kantoorruimten.
We hopen van harte dat Boels bereid is om dit alternatief serieus in haar besluitvorming te betrekken.

In ons alternatief (zie onder) wordt de bouwkundige uitbreiding gesitueerd aan de noordelijke erfgrens. Hierdoor worden de volgende voordelen bereikt:

  1. Directe geluidsafstraling naar de woningen aan de Tormentilweg/ de wijk Westenholte is niet meer mogelijk. (Uit onderzoek blijkt dat de locatie in Zwolle nagenoeg de enige soortgelijke locatie in Nederland is, waarbij directe geluidsafstraling op woningen op zo’n korte afstand plaatsvindt. Er is daarbij gekeken naar locaties van Boels, Nemaco, Nederhoff, Sijperda, Riwal, Workx e.d.)
  2. Het buitenterrein kan, na verwijdering van de tijdelijke verblijfs-portocabins, op een efficientere manier (ivm vrije vierkant) gebruikt worden.
  3. Door de bouwkundige uitbreiding hoeven de medewerkers minder werkzaamheden in de buitenlucht uit te voeren. Tevens lijkt het ons een voordeel, dat maximaal mogelijk machines overdekt kunnen worden gestald.
  4. Indien niet direct gekozen wordt voor een bouwkundige uitbreiding over de gehéle lengte van de erfgrens, is er wél, bij toekomstige behoefte aan uitbreiding, direct een prima oplossing voorhanden. Die uitbreiding in een latere fase laat dan de vierkante vorm van het buitenterrein intact.
  5. Door de situering van het kantorengedeelte op de “kopse” kant van de uitbreiding wordt bereikt dat het uitzicht vanuit de kantorenlocatie direct landelijk en rustig is en direct grenst aan het Nationaal Landschap Ijsseldelta. Tevens hebben de medewerkers eerste rangs zicht op een ooievaarsnest aan de achterzijde.

We hebben de Gemeente Zwolle geïnformeerd over dit alternatief en zullen bij hen aandringen om coöperatief mee te denken, om zodoende te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing.

plattegrond_alternatief fase1Googlemaps Industriegebied

Advertisement