Triest record: 60 overlastmeldingen door omwonenden

Helaas is op 05-03-2014 de 60e overlastmelding bij de Gemeente Zwolle ingediend.

Zoals u uit de tekst van de meldingen kunt opmaken, begint het geduld van de omwonenden en het begrip voor de Gemeente en Boels op te raken.

Het “record” is nog schrijnender als u zich realiseert dat het aantal meldingen niet representatief is voor de omvang van de overlast. We hebben er als bewoners vanaf het begin juist voor gekozen om niet meteen op iedere overlast te reageren, maar wel óf sterk afwijkende overlastsituaties te melden óf vervolgmeldingen in die gevallen dat Boels zich blijkbaar niet aan de voorlopig gemaakte afspraken houdt.

Advertisement