Noodzaak akoestisch rapport of eigen onderzoek Bevoegd Gezag

Beste mevrouw van S./Gemeente Zwolle,

Op onze site hebben wij een bericht opgenomen (klik hier) over het schijnbaar gedraai van de Gemeente Zwolle over de noodzaak van een akoestisch rapport.

Naar aanleiding van dat bericht hebben we nu de volgende vraag.

In het akoestisch rapport d.d. 02-08-2013 heeft Tideman in de inleiding vermeld: “Op grond van het zonebesluit verlangt de gemeente nu bij de melding het rapport van een akoestisch onderzoek naar de geluidsemissie van het bedrijf.“

Graag vernemen wij van u wat er, onder verwijzing naar artikel  1.11 lid 6 en artikel 1.11 lid 5 van het Activiteitenbesluit, volgens de Gemeente Zwolle, feitelijk is veranderd tussen de melding van 08-03-2010/29-09-2011 (dus vóór vestiging) en de melding van 03-07-2013 (melding van “slechts” een bouwkundige uitbreiding).

We zien uw antwoord graag  met enige spoed tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

Advertisement