Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Zoals u in de media al hebt kunnen lezen vinden er flinke wijzigingen plaats in de samenstelling van onze Gemeenteraad.
Wij vinden het voor Zwolle zeer bemoedigend dat de opkomst (58,1%) bijna 7% hoger is dan 4 jaar geleden (54,3%). Echt afwijkend ten opzichte van het landelijk beeld. Compliment aan de Zwolse lokale politiek.

Verder is het ook zeer verheugend te constateren, dat de partijen die tot nu toe (in meer of mindere mate) serieus aandacht aan ons probleem hebben besteed in de nieuwe raad over 25 van de 39 zetels beschikken. 🙂 Dat geeft de burger nog enige moed. (SP, Groenlinks, D66, ChristenUnie, CDA)

We bekijken nu de mogelijkheid om een gezamenlijke informatie-sessie voor alle partijen te organiseren.

Advertisement