Proefdraaien is opeens geen proefdraaien meer !?!

“Één van de vormen van overlast bestaat uit het langdurig onder volle belasting laten proefdraaien van de generatoren van zogenaamde evenementenverlichting. Proefdraaien van verbrandingsmotoren in de open lucht is bij wet niet toegestaan. Desondanks gebeurt dat dus wel. Het is zelfs expliciet beschreven in een door Boels zelf aangeleverd akoestisch onderzoek. Ook de Gemeente gaf duidelijk aan, dat dat niet was toegestaan en dat we direct konden bellen als het zich voordeed. Er zou dan opgetreden worden.

Op 16 december stond weer een rij generatoren langdurig te stampen. Daarop hebben wij direct de Gemeente gebeld, zodat zij kon gaan handhaven. De Gemeente stelt dat zij bij Boels zijn geweest. Desondanks hebben de generatoren toch nog een uur herrie staan maken.

Groot was onze verbazing, zeg maar verbijstering toen we van de Gemeenteambtenaar in kwestie (uit zijn mondelinge toelichting) moesten begrijpen, dat hij tot de conclusie was gekomen dat deze activiteit toch níet  als het proefdraaien van verlichtingsgeneratoren beschouwd diende te worden, ondanks het feit, dat dus een hele rij generatoren langdurig (meer dan 50 minuten) stond te stampen. Boels c.s. stelden namelijk dat het niet om het proefdraaien van de motoren ging maar dat het om het uittesten van de verlichting ging (!?!) (50 minuten, midden overdag).

CITAAT UIT AKOESTISCHE RAPPORT d.d. 02-08-2013 (inmiddels 9 maanden oud)  van Akoestisch Buro T. in opdracht van Boels B.V. (Hierin geeft Boels gewoon toe, dat deze activiteit plaatsvindt).
“De dieselaggregaten worden na het onderhoud gedurende ca. een half uur proefgedraaid onder volle belasting, bij voorkeur in de hal, maar als er veel aggregaten zijn teruggekomen (na grote evenementen), dan gebeurt dit ook buiten naast de hal.”

We hebben de Gemeente gevraagd om ons ook nog schriftelijk uitleg te geven over deze conclusie. “

Advertisement