Artikel Stentor 12-04-2014 over klachten bij Meldpunt Provincie

 

Klik op het artikel om te lezen

Klik op het artikel om te lezen

In de Stentor van zaterdag 12 april jl. stond een artikel met de kop “Meldpunt: 640 keer overlast“.
Dit artikel suggereert dat er ten aanzien van alle bedrijven in Overijssel 640 meldingen hebben plaatsgevonden.
Dat is niet juist. Het is belangrijk te realiseren, dat deze meldingen alleen betrekking hebben op de bedrijven, waarvan de Provincie het Bevoegd Gezag is. Dat is uitsluitend de zeer zware industrie. Zoals in Zwolle bijvoorbeeld: Scania. Van het overgrote gedeelte van de bedrijven is de Provincie NIET het bevoegd gezag. Meldingen bij het Meldpunt over deze bedrijven worden door de Provincie alleen maar doorgestuurd naar het geldend bevoegd gezag. Dat zijn bijna altijd de Gemeentes binnen Overijssel.
Wij hebben als omwonenden van Boels vorig jaar al (toen dit ook speelde) besloten géén dubbele meldingen te doen (bij Gemeente én Provincie), maar alleen bij het Bevoegd Gezag v.w.b. Boels . En dat is Gemeente Zwolle.
De teller v.w.b. de overlastmelding ten aanzien van Boels B.V. staat overigens op 121 meldingen.

Advertisement