Handelde de Gemeente Zwolle in strijd met het Bestemmingsplan Voorst?

In het bestemmingsplan Voorst wordt uitgegaan van de indeling van bedrijven zoals dat door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is vastgesteld. Men noemt dat de “Staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen”.
In die tabel wordt per StandaardBedrijfsIndeling (SBI-code) aangegeven met welke richtafstanden men t.a.v. geluid, geur, stof en gevaar rekening moet houden.

In het Bestemmingsplan Voorst is o.a. het volgende opgenomen
“g. In de subkolom “GROOTSTE AFSTAND” staat met “D” (divers) aangegeven dat binnen de bedrijfsactiviteit een erg grote variatie in milieubelasting voorkomt, hetgeen aanleiding is de toelaatbaarheid van geval tot geval nader te bezien.”

( Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen > 2.1.6 Afstanden en scores milieuaspecten)

Het Bovenregionaal Onderhoudsdepot van Boels valt onder de volgende SBI-codes, t.w.:

  • 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. Personenauto’s )
  • 773 Verhuur voor machines en werktuigen

Iedereen begrijpt, dat verhuur aan kleine bedrijven en particulieren (zoals ook op het voorgedeelte bij Boels plaatsvindt)
BoelsGoogleMapsVerhuurvoorzijdecompleet wat anders is dan een bovenregionaal Onderhoudsdepot voor zware bouwmachines in de buitenlucht.
IMGP0568uitsnede
Wij constateren, dat de Gemeente Zwolle op geen enkele wijze de toelaatbaarheid van het Regionaal Onderhoudsdepot heeft beoordeeld zoals in het Bestemmingsplan wordt voorgeschreven.
Dat blijkt ook wel uit het feit , dat de Gemeente weliswaar pas na 1,5 -2 jaar nu zelf ook constateert, dat de geluidsnormen worden overschreden.

Advertisement