Gemeente Zwolle en de gezondheidseffecten van geluidsoverlast.

TNO-vierkantOp de site van de Gemeente Zwolle is een interessant artikel van opgenomen over gezondheidseffecten van geluidsoverlast.

 

http://www.zwolle.nl/web/file?uuid=a5717985-e20c-4414-8e82-cc106bfa1167&owner=6b7797ea-6ab8-45c1-87d0-e11303109409&contentid=8529

Alternatieve link: Geluidhinder_en_gezondheid_TNO

In het artikel zijn uitgebreide opsommingen opgenomen van door TNO vastgestelde mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van geluidsoverlast. Die zijn niet mis.

Uit het TNO-rapport “Milieu en Gezondheid” blijkt verder dat gevoeligheid voor geluidshinder met name ook wordt veroorzaakt door de mate van “intrusie” (indringendheid) .Verder spelen de duur en de voorspelbaarheid een rol.

Het feit, dat dit artikel is opgenomen op de site van de Gemeente Zwolle suggereert, dat de Gemeente Zwolle de gevolgen van geluidsoverlast op de volksgezondheid belangrijk vindt.
Kijkend naar de manier van handelen van de Gemeente Zwolle ten aanzien van de geluidsoverlast van Boels, herkennen de omwonenden dat nog niet.

Advertisement