Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig

stentorIn de Stentor van zaterdag 14 juni jl. is een prima artikel opgenomen over de aanpak van geluidsoverlast. De kern van het artikel is de constatering, dat de bestaande werkwijze te veel uit gaat van kille resultaten van ondoorzichtige meet- en rekenmethoden en daardoor te vaak voorbij gaat aan wat mensen werkelijk ervaren.

“Geluid is te meten maar geluidhinder niet” is een stelling van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).

“Voor de gevolgen van geluid op de leefomgeving en de gezondheid van mensen en ook voor de positieve waarden die mensen aan geluid en stilte geven, is echt meer aandacht nodig”, vindt dr. Miriam Weber die in december aan de Universiteit van Utrecht promoveerde op dit onderwerp. Volgens haar wordt er te veel gezocht naar het compromis en te weinig naar oplossingen.

Hierbij de link naar het artikel “Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig”

Advertisement