Svz 20-05-2014

Geen vertrouwen meer
Op 23 april jl. hebben omwonenden een zeer teleurstellend overleg met het ambtelijk apparaat van de Gemeente Zwolle gehad.
In dat overleg begrepen de bewoners, dat er ná twee jaar gedoogde overlast en inmiddels een geconstateerde overschrijding van de normen nóg niet ingegrepen werd. Nee, integendeel, de Gemeente had wéér meer tijd nodig. Dat was voor de bewoners de aanleiding geen vertrouwen meer te hebben in het handelen van het ambtelijk apparaat.

Geef overleg een laatste kans : Open brieven
Als omwonenden hebben we besloten overleg een laatste kans te geven. Daarvoor hebben wij op 15 mei open brieven verstuurd aan Burgemeester Meijer en Boels-eigenaar de heer Pierre Boels B.V. In deze door 71 omwonenden ondertekende brieven roepen wij beide leiders van grote organisaties op om, los van allerlei formele zaken en procedures, eens contact met elkaar op te nemen. Om samen na te gaan of er geen pragmatische oplossing is voor verplaatsing van de herrie-activiteiten op het achterterrein naar een andere locatie in Zwolle.
Want iedereen kan zien en horen dat dit soort activiteiten niet dienen plaats te vinden direct tegen een woonwijk aan.
We hopen oprecht dat beide heren dit initiatief serieus zullen oppakken.

College van B&W Zwolle komt ook met initiatief
Daarnaast zijn wij op dinsdag 13 mei jl. door de Gemeentesecretaris van Zwolle, mevrouw R. Riemersma, geïnformeerd over een initiatief vanuit het College van B&W.
Mevrouw Riemersma gaf aan, dat het College doordrongen is van ons probleem en dat per direct twee wethouders, t.w de heer de Heer en de heer van As zich persoonlijk met de zaak gaan bezighouden en in overleg treden met Boels B.V..
Wij wachten met spanning af wat de precieze inhoud van dit initiatief is.

Gemeenteraad Zwolle geïnformeerd
Donderdag 15 mei jl. is er een informatiesessie geweest met een vertegenwoordiging van de Gemeenteraad. Alle 8 fracties waren vertegenwoordigd. We hebben uitgebreid ons probleem kunnen toelichten en vragen kunnen beantwoorden. (Powerpointpresentatie opgenomen in het artikel over dit onderwerp). Wij kijken terug op een zinvolle sessie. De fracties hebben toegezegd het proces vanuit de Raad zeer kritisch te volgen. Wij hebben hen gevraagd B&W maximaal mogelijk te ondersteunen in het vinden van een definitieve oplossing.

Overlastmeldingen
Er zijn inmiddels 156 Overlastmeldingen bij de Gemeente Zwolle ingediend.

Media-aandacht
In de Stentor van zaterdag 17 mei is een artikel opgenomen over het burgerinitiatief met de oproep aan Burgemeester Meijer en de heer Boels om samen een oplossing te zoeken.
Ook RTV Oost volgt de zaak inmiddels met meer dan gemiddelde belangstelling en met een zeer goed geïnformeerde redactie. Ook zij herkennen, dat dit geen “gewone” herrie is. Op maandag 19 mei is een uitgebreid artikel op de RTV-Oost-site opgenomen.

Juridische zaken
Om het overleg een serieuze kans te bieden, vinden wij het logisch dat we juridische stappen (voorlopig) opschorten. Wel willen wij nu, na twee jaar overlast, duidelijke afspraken maken hoe lang deze overlegfase mag gaan duren.

Door één van de omwonenden is tegen de Gemeente Zwolle een WOB-procedure gestart. Dit betreft opvraag van alle relevante informatie die te maken heeft met de vestiging van Boels B.V. op deze locatie. Deze procedure loopt wel gewoon door.

Advertisement