Eindelijk !! College B&W Zwolle ziet de ernst in!

LogoGemeenteZwolleDindag 13 mei jl. zijn wij door de Gemeentesecretaris van Zwolle, mevrouw R. Riemersma, geïnformeerd over een initiatief vanuit het College van B&W.

Zij belde, mede naar aanleiding van het overleg eind april tussen bewoners en Gemeente.
In dat overleg begrepen de bewoners, dat er ná twee jaar gedoogde overlast en inmiddels een geconstateerde overschrijding van de normen nóg niet ingegrepen werd. Nee, integendeel, de Gemeente had wéér meer tijd nodig. Dat was voor de bewoners de aanleiding geen vertrouwen meer te hebben in het handelen van het ambtelijk apparaat. Wij hebben toen een brief gestuurd naar onze Burgemeester, dat wij ons enorm in de steek gelaten voelden.

We hebben in het gesprek met mevrouw Riemersma benadrukt, dat wij géén problemen hebben met bedrijvigheid (woningen en industrieterrein liggen al 30 jaar naast elkaar) en géén problemen met de lokale verhuurvestiging van Boels aan de voorzijde. Maar wél van de disproportioneel luide en zeer frequente akoestische machinesignalering en zwaar motorgebrom op het achterterrein. Zoals we inmiddels al vaak hebben aangegeven: Deze activiteiten horen niet plaats te vinden direct tegen een woonwijk aan.

Mevrouw Riemersma gaf aan, dat het College doordrongen is van ons probleem en dat per direct twee wethouders, t.w de heer de Heer en de heer van As zich persoonlijk met de zaak gaan bezighouden en in overleg treden met Boels B.V..

Hopelijk komt dit initiatief samen met het initiatief van 71 omwonenden richting Burgemeester Meijer en de heer Pierre Boels j.r.

Wij gaan de Gemeente vragen welke stappen concreet ondernomen worden en welke rol wij als omwonenden daarin kunnen spelen.

Advertisement