De lokale Politieke Partijen

Wij hebben de lokale partijen en de Gemeenteraadsleden de afgelopen 1,5 jaar op de hoogte gehouden van de overlast die wij als burgers ervaren. Natuurlijk weten en wisten wij, dat hun bemoeienis helaas niet op korte termijn tot oplossingen zal kunnen leiden. Als burger hoop je toch vooral in dit soort ongelijkwaardige situaties (groot bedrijf en Gemeente tegen “onervaren” burgers) steun te ondervinden van onze lokale volksvertegenwoordigers.

Hoewel wij van een aantal partijen geen reactie hebben mogen ontvangen, willen wij met name de volgende partijen bedanken voor hun steun en inzet voor ons probleem. Deze betrokkenheid wordt door ons burgers zéér gewaardeerd en geeft ons steun dat er (ooit) een oplossing met perspectief zal moeten komen.

Groen Links
Vanaf het begin (Wijkplatform Westenholte/Spoolde, november 2012) is Patrick Rijke geïnteresseerd in en betrokken bij onze problemen. Zo heeft hij bij de begrotingsvoorstellen in oktober 2013 vragen ingebracht over de geluidsituatie rond Boels. Hij volgt het nauwgezet.

SP
Naar aanleiding van onze mail van 03-12-2013 Overlast? Maak het “tastbaar” is Tjitske Siderius inhoudelijk betrokken geraakt en ook zij volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

CDA
Naar aanleiding van ons voorstel voor een alternatief v.w.b. de bouwkundige uitbreiding (jan 2014) heeft Martijn van der Veen zeer krachtig en inhoudelijk gereageerd en hun steun toegezegd v.w.b. het vervolg.

D’66
Vanaf het begin heeft D66 in de persoon van Haijke Tjemmes zich hard gemaakt voor onze zaak. Helaas heeft Haijke Tjemmes de Gemeenteraad verlaten. We hebben daarna nog geen vervolgreactie  vanuit D66 mogen ontvangen

Uiteraard hebben wij als omwonenden verschillende politieke voorkeuren. Dat neemt echter niet weg, dat wij in onze strijd tegen de Gemeente en Boels over de ons insziens onacceptabele geluidsoverlast buitengewoon veel steun halen uit de betrokkenheid van onze volksvertegenwoordigers. Wij waarderen dat buitengewoon.

Advertisement