Lawaai van machines in de buitenlucht en de Europese Unie

De Europese Unie streeft naar het verder terugdringen van geluidsoverlast. Dat doet zij op vele manieren. Bijvoorbeeld door lokale overheden te dwingen om lokaal maatregelen te nemen voor dat terugdringen (zie daarvoor Actieplan Geluid gemeente Zwolle)

Ook ten aanzien van machines en apparatuur stelt de EU steeds strengere eisen.

Voor wat betreft alle zware bouwmachines van Boels is dat v.w.b. Nederland geregeld in de “Regeling Geluidsemissie buitenmaterieel“.

In de bijbehorende pre-ambule van het besluit van het Europees Parlement en de Raad wordt in paragraaf 15 expliciet aangegeven dat de lidstaten het gebruik van materieel in de open lucht moeten kunnen beperken overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag, teneinde de burger te beschermen tegen onredelijk hoge lawaaibelasting.

Laten we hopen, dat een gang naar de Europese rechter niet nodig is.

Advertisement