Hoe is de relatie van omwonenden met Boels ?

De links in dit artikel zijn aanklikbaar

logoboelsDie vraag kunnen we eenvoudig beantwoorden. Onze primaire aandacht heeft de Gemeente Zwolle. Simpelweg omdat niet Boels B.V.  het probleem is, maar de Gemeente. Dat hebben wij Boels dan ook vanaf het begin laten weten.
Wij beschouwen Boels als een zeer professioneel bedrijf, dat helaas wél op een compleet verkeerde locatie is terechtgekomen.

Door middel van een brief van 05 mei 2012 hebben wij Boels gewezen op de overlast en hen verzocht om maatregelen te nemen.
Naar aanleiding daarvan hebben wij prima overleggen (06-06-2012 en 20-12-2012) gehad met de toenmalige bedrijfsleider dhr. F.G. Er zijn toen praktische afspraken gemaakt die door Boels ook werden nagekomen.
Door middel van een brief van 11 november 2012 hebben wij Boels laten weten, dat wij hen niet zouden lastigvallen met onze overlastmeldingen. Simpelweg omdat die het probleem van de Gemeente waren en Boels “gewoon” hun werk deden.
Na verloop van tijd bleek het nakomen van de gemaakte afspraken voor Boels blijkbaar toch niet haalbaar. En helaas heeft Boels op een bepaald moment, zonder ons daarover te informeren, de gemaakte afspraken over de akoestische signalering aan de kant gegooid. Vanaf dat moment hebben wij dus continue overlast van óók de akoestische signalering.
Als omwonenden hebben wij door middel van een brief van 25 januari j.l. de CEO Pierre Boels een suggestie voor een oplossing gedaan. Helaas is daar door Boels nooit op gereageerd. Dat vinden we jammer.
We betreuren het dat de Gemeente Zwolle het bedrijf Boels ten tijde van de vestiging op geen enkele wijze tot ondersteuning is geweest. Als de Gemeente Zwolle bij de vestiging namelijk juist gehandeld had, was tóen duidelijk geworden aan welke eisen Boels had moeten voldoen en had Boels een investeringsbeslissing kunnen nemen op basis van lokatiescenario’s.
Ook vinden we het spijtig dat Boels, door het ons inziens nalatig handelen van de Gemeente Zwolle, nu kosten moet gaan maken voor voorzieningen ter beperking van de aangetoonde geluidsoverlast. Dat geld had Boels beter kunnen besteden aan investeringen in een bedrijfsterrein elders waarop ze zonder beperkingen 24 uur per dag hun bedrijfsactiviteiten hadden kunnen uitoefenen.
Boels is een groot bedrijf. Ook zij hebben Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Zie http://www.boels.nl/over-boels/duurzaam-ondernemen .
We hopen als omwonenden oprecht dat Boels v.w.b. onze situatie daadwerkelijk invulling geeft aan hun voorgestane maatschappelijke zorgplicht.

Advertisement