Tag Archives: ellen van dijk

Overleg met Wethouder van As

overleg-stockfotoEind mei hebben de omwonenden een eerste gesprek gehad met Wethouder van As. Dat was wat ons betreft een heftig maar positief overleg. We hebben goed de gelegenheid gekregen ons probleem en ons zeer lage vertrouwen dat er nog in onze lokale overheid is/was, toe te lichten. We hebben aangegeven dat we blij zijn met het ingrijpen/optreden van B&W (d.m.v. persoonlijke inzet van de heren van As en de Heer), maar dat we het wél onbegrijpelijk vinden dat dit probleem zo lang op een te laag niveau binnen de Gemeente Zwolle is opgepakt.

Naar aanleiding van de open brief van 70 omwonenden aan Burgemeester Meijer en de heer Pierre Boels zijn we uitgenodigd voor een gesprek a.s. woensdag 2 juli a.s. Bij dat gesprek zijn ook de Wethouders Rene de Heer en Filip van As aanwezig. Ook Boels B.V. zal vertegenwoordigd zijn. Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van de heer Meijer én van de heer Pierre Boels op de inhoud van de open brief.

In het overleg met de Wethouder hebben wij herhaald dat onze insteek is en blijft, het op deze locatie stoppen van de activiteiten op het achterterrein. Boels zelf hoeft echt niet weg. Indien dat nodig moet zijn, zullen we alle juridische stappen ondernemen. Dat richt zich op het aantonen, dat de Gemeente Zwolle in de vestigingsfase van Boels onzorgvuldig resp. onbehoorlijk heeft gehandeld. Ook zal bezwaar en beroep worden aangetekend tegen maatwerkvoorschriften, die onvoldoende de verantwoordelijkheid van de Gemeente voor de leefomgeving waarborgt.

Ook is in het overleg het misverstand ter sprake gekomen, dat de akoestische signalering verplicht aan zou moeten staan. Dat is niet zo (Klik hierop voor uitleg).  We hebben de Gemeente gevraagd om in afwachting van resultaten uit overleg en/of juridische procedures tenminste op te treden tegen de NIET wettelijk verplichte zéér luide akoestische signalering die NODELOOS en NUTTELOOS de leefomgeving verstoord. De Gemeente is echt NIET verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop een werkgever zijn ARBO-verantwoordelijkheid invult.

Advertisement

De flexibele werktijden van Boels Zwolle B.V.

klokIn het door Boels in april jl. aangeleverde akoestische rapport is op bladzijde 1 informatie opgenomen over de werktijden en het aantal vrachtwagenbewegingen, t.w.:

“De werktijden van de technische dienst zijn van 08.00 tot 17.00 uur, maar het komt voor dat chauffeurs al vanaf 05.00 uur vertrekken.”

“Het aantal vrachtwagenbewegingen (komen en gaan)  is op een drukke dag ca. 40, waarvan er 10 vóór 07.00 uur (nog in de nachtperiode) en 2 tussen 19.00 en 21.00 uur.”

De definitie van Boels v.w.b. “het komt voor” is dus “waarvan er 10 vóór 07.00 uur (nog in de nachtperiode)”  Niet echt incidenteel dus blijkbaar.

Overigens zullen wij als omwonenden nooit akkoord gaan met dit hoge aantal in de nachtperiode.

Verder constateren we als omwonenden dat deze vermelde werktijden niet de werkelijkheid weergeven. Met regelmaat wordt er ook ´s avonds overlast veroorzaakt en in toenemende mate zélfs op een van onze nog rustige dagen, de zaterdag.

Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig

stentorIn de Stentor van zaterdag 14 juni jl. is een prima artikel opgenomen over de aanpak van geluidsoverlast. De kern van het artikel is de constatering, dat de bestaande werkwijze te veel uit gaat van kille resultaten van ondoorzichtige meet- en rekenmethoden en daardoor te vaak voorbij gaat aan wat mensen werkelijk ervaren.

“Geluid is te meten maar geluidhinder niet” is een stelling van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).

“Voor de gevolgen van geluid op de leefomgeving en de gezondheid van mensen en ook voor de positieve waarden die mensen aan geluid en stilte geven, is echt meer aandacht nodig”, vindt dr. Miriam Weber die in december aan de Universiteit van Utrecht promoveerde op dit onderwerp. Volgens haar wordt er te veel gezocht naar het compromis en te weinig naar oplossingen.

Hierbij de link naar het artikel “Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig”

123 Machineverhuur. Hebben jullie daar dan geen last van?

Op het industrieterrein naast onze woonwijk is ook het bedrijf 123Machineverhuur gevestigd. Dat bedrijf zit voor wat betreft afstand zelfs nóg dichter op de woonwijk dan Boels. We krijgen regelmatig de vraag; hebben jullie dáár dan geen last van?

123machinerverhuur

Het antwoord is simpel: nauwelijks. Dat komt omdat het een “normaal” verhuurbedrijf is van bouwmachines en zwaarder materiaal. Natuurlijk horen we af en toe duidelijk gepiep en motorgebrom. En ook hebben we wel eens een demonstratie van een trilplaat aan een klant gehoord. Maar dat zijn allemaal geluiden die horen nu eenmaal bij een normaal industrieterrein. Daar ligt ook niet ons probleem. Al 30 jaar liggen industrieterrein en woonwijk naast elkaar. En al die jaren hoort men bedrijfsgeluiden. Die geluiden hebben altijd een incidenteel en tijdelijk karakter.

Het lokaal verhuurbedrijf op het voorterrein van Boels is ook een “normaal” verhuurbedrijf. Daar hebben omwonenden helemaal geen problemen mee.

Heel anders geldt dat voor de activiteiten op het achterterrein van Boels. Het daar gevestigde Bovenregionaal Onderhoudscentrum produceert bijna de hele dag continue herrie  (en vaak ook nacht). En daarbij praten we dan niet alleen over het ongelooflijk irritante gepiep (1 tot 1,5 uur per dag) maar ook over het geluid van langdurig laten draaien van zware motoren.

Beide bedrijven zijn aangemerkt als “verhuurbedrijf van bouwmachines e.d.” In de regelgeving is aangegeven dat bij deze bestemming er grote verschillen voorkomen in de feitelijke omvang en de aard van de werkzaamheden en dat daarom het Bevoegd Gezag hier nader onderzoek naar  moet doen. De Gemeente Zwolle heeft dat nagelaten.

locatie123machineverhuur

Jurisprudentie geeft omwonenden nog meer hoop

Het handhavingsbeleid in Nederland is zodanig ingericht, dat het Bevoegd Gezag MAG afzien van handhavend optreden, als er concreet zicht is op legalisatie. Er staat dus bewust niet dat het bevoegd gezag MOET afzien van handhavend optreden.

Het belangrijkste is, dat er ALTIJD een belangenafweging gemaakt moet worden. Die belangenafweging kan het bevoegd gezag dus nooit “zomaar” beleidsmatig schrappen.

Als omwonenden lijkt het ons, dat we meer dan duidelijk hebben aangetoond, dat deze herrie niet op deze locatie thuishoort.