Tag Archives: pierre boels

Omwoners dragen oplossing aan !

Op 25 januari jl. hebben omwonenden Boels Rental B.V. een oplossing aangeboden, die tot sterke vermindering van de overlast zou kunnen leiden.

De oplossing heeft te maken met een door Boels voorgenomen bouwkundige uitbreiding, zowel met werkruimten als kantoorruimten.
We hopen van harte dat Boels bereid is om dit alternatief serieus in haar besluitvorming te betrekken.

In ons alternatief (zie onder) wordt de bouwkundige uitbreiding gesitueerd aan de noordelijke erfgrens. Hierdoor worden de volgende voordelen bereikt:

  1. Directe geluidsafstraling naar de woningen aan de Tormentilweg/ de wijk Westenholte is niet meer mogelijk. (Uit onderzoek blijkt dat de locatie in Zwolle nagenoeg de enige soortgelijke locatie in Nederland is, waarbij directe geluidsafstraling op woningen op zo’n korte afstand plaatsvindt. Er is daarbij gekeken naar locaties van Boels, Nemaco, Nederhoff, Sijperda, Riwal, Workx e.d.)
  2. Het buitenterrein kan, na verwijdering van de tijdelijke verblijfs-portocabins, op een efficientere manier (ivm vrije vierkant) gebruikt worden.
  3. Door de bouwkundige uitbreiding hoeven de medewerkers minder werkzaamheden in de buitenlucht uit te voeren. Tevens lijkt het ons een voordeel, dat maximaal mogelijk machines overdekt kunnen worden gestald.
  4. Indien niet direct gekozen wordt voor een bouwkundige uitbreiding over de gehéle lengte van de erfgrens, is er wél, bij toekomstige behoefte aan uitbreiding, direct een prima oplossing voorhanden. Die uitbreiding in een latere fase laat dan de vierkante vorm van het buitenterrein intact.
  5. Door de situering van het kantorengedeelte op de “kopse” kant van de uitbreiding wordt bereikt dat het uitzicht vanuit de kantorenlocatie direct landelijk en rustig is en direct grenst aan het Nationaal Landschap Ijsseldelta. Tevens hebben de medewerkers eerste rangs zicht op een ooievaarsnest aan de achterzijde.

We hebben de Gemeente Zwolle geïnformeerd over dit alternatief en zullen bij hen aandringen om coöperatief mee te denken, om zodoende te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing.

plattegrond_alternatief fase1Googlemaps Industriegebied

Akoestisch rapport is écht niet nodig !! Of ……… toch wel ?

Uit brief d.d. 21 maart 2013 van Gemeente Zwolle (M. van S, kenmerk PU1303-0120)
“Bij de acceptatie van de melding was het indienen van een akoestisch onderzoek niet verplicht en is dit niet alsnog verlangd, aangezien wij hiervoor geen aanleiding zagen. Wij komen in de heroverweging naar aanleiding van uw vragen niet tot een andere conclusie”.

Uit brief d.d. 29 juli 2013 van Gemeente Zwolle (ref. J.M., kenmerk k7hyo1ub8g (AIM) zaak MP-125254)
“Op 3 juli 2013 hebben wij een melding Activiteitenbesluit ontvangen, ……….  “ ”De status van deze melding is dat wij op 5 juli 2013 de melder verzocht hebben om aanvullende gegevens zoals een akoestisch onderzoek”.

Na 4 (vier) maanden is de Gemeente blijkbaar opééns van mening veranderd. Eerst was een akoestisch rapport (bij vestiging) helemáál niet nodig (ook niet na heroverweging). En dan 4 maanden later wordt zo’n rapport opeens wél gevraagd. Wat ons betreft is dit een duidelijk bewijs, dat de Gemeente indirect toegeeft bij de eerste aanvraag niet goed geacteerd te hebben.”

Bewoners denken mee. Van “piep” naar “shh”

Laten we vooropstellen, dat de overlast van Boels zéker niet alléén veroorzaakt wordt door de hinderlijke akoestische signalering, die we gedurende de gehele dag moeten ondergaan.

Van de gemeente hebben we begrepen dat Boels de akoestische geluidssignalering in principe NIET MEER uitzet. De reden hiervan zou zijn, dat er binnen de branche een ongeval heeft plaatsgevonden, waarbij de signalering uit stond.

We laten momenteel onderzoeken of die signalering ook verplicht is.  Wij denken van niet.

Maar goed, verplicht of niet, er blijkt een goede oplossing te zijn om de meeste irritatie ten aanzien van signalering te verminderen. Wij zullen deze oplossing aanleveren bij de Gemeente Zwolle, zodat zij het verplicht kunnen voorschrijven.

Dé oplossing (althans v.w.b. het gepiep):

Brigade BBS akoestische achteruitrij alarmen

Meer informatie op hun site
http://www.esquenet.be/nl/producten/brigade-bbs-akoestische-achteruitrij-alarmen

Klik hierop voor productfolder in PDF-format

Overlast? Maak het “tastbaar”

Beste mensen,

Onderstaande mail is op 02-12-2013 verstuurd naar:
–          Gemeenteambtenaren/B&W
–          Gemeenteraadsleden
–          Stentor
–          Rechtbijstandsverzekeraars (ARAG,Unive, Achmea)

Wonend aan de rand van de wijk, landelijk gelegen, grenzend aan het Nationaal Landschap IJsseldelta.  Rust.  Tormentilweg en Zalkerveerweg in Zwolle.

En dan…. Een nieuw veel geluid producerend verhuurbedrijf, Boels BV, vlak achter je huis. Kan dat zomaar ? Ja dat kan zomaar.

Als omwonenden hebben wij grote overlast en melden dat bij de Gemeente. Nu zal menigeen denken: een gevalletje NIMBY (Not In My BackYard). En daarom willen wij de overlast wat “tastbaarder” maken.

We kiezen een willekeurig dagdeel, donderdagmiddag 28 november.

Hieronder treft u de links aan van beeld- en geluidsopnamen van die middag.

U heeft de keuze uit:

Video 1: “Moment van de Dag” 28-11-2013
(exemplarisch voorbeeld van de overlast:  1,5 minuut aaneengesloten herrie.)

http://www.youtube.com/watch?v=pRIRoBGdrpg&feature=youtu.be

Video 2: compilatie van 30 MINUTEN indringend akoestisch gepiep

(Tijdens die donderdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur. Dit is nog los van de “gewone” overlast van de motoren van de machines)

http://www.youtube.com/watch?v=1N_zu5tVfwU&feature=youtu.be

Vermeldenswaard is nog dat in een akoestisch rapport deze indringende piep-herrie niet wordt meegenomen omdat “Op het eigen terrein wordt de achteruitrijsignalering van de machines in principe uitgeschakeld”. De werkelijkheid is dus echt anders: 30 minuten gepiep tijdens een willekeurige middag.

Als omwonenden laten we het er uiteraard niet bij zitten. Tot slot benadrukken we dat de oorzaak van deze overlast niet bij Boels BV ligt, maar bij de Gemeente Zwolle. En wel  in de manier hoe de Gemeente Zwolle ten aanzien van de vestiging van het bedrijf heeft gehandeld. Of juist heeft nagelaten te handelen.

Wordt (helaas) vervolgd.
Bewoners Tormentilweg en Zalkerveerweg