Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig

stentorIn de Stentor van zaterdag 14 juni jl. is een prima artikel opgenomen over de aanpak van geluidsoverlast. De kern van het artikel is de constatering, dat de bestaande werkwijze te veel uit gaat van kille resultaten van ondoorzichtige meet- en rekenmethoden en daardoor te vaak voorbij gaat aan wat mensen werkelijk ervaren.

“Geluid is te meten maar geluidhinder niet” is een stelling van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).

“Voor de gevolgen van geluid op de leefomgeving en de gezondheid van mensen en ook voor de positieve waarden die mensen aan geluid en stilte geven, is echt meer aandacht nodig”, vindt dr. Miriam Weber die in december aan de Universiteit van Utrecht promoveerde op dit onderwerp. Volgens haar wordt er te veel gezocht naar het compromis en te weinig naar oplossingen.

Hierbij de link naar het artikel “Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig”

Advertisements

Gemeente Zwolle en de gezondheidseffecten van geluidsoverlast.

TNO-vierkantOp de site van de Gemeente Zwolle is een interessant artikel van opgenomen over gezondheidseffecten van geluidsoverlast.

 

http://www.zwolle.nl/web/file?uuid=a5717985-e20c-4414-8e82-cc106bfa1167&owner=6b7797ea-6ab8-45c1-87d0-e11303109409&contentid=8529

Alternatieve link: Geluidhinder_en_gezondheid_TNO

In het artikel zijn uitgebreide opsommingen opgenomen van door TNO vastgestelde mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van geluidsoverlast. Die zijn niet mis.

Uit het TNO-rapport “Milieu en Gezondheid” blijkt verder dat gevoeligheid voor geluidshinder met name ook wordt veroorzaakt door de mate van “intrusie” (indringendheid) .Verder spelen de duur en de voorspelbaarheid een rol.

Het feit, dat dit artikel is opgenomen op de site van de Gemeente Zwolle suggereert, dat de Gemeente Zwolle de gevolgen van geluidsoverlast op de volksgezondheid belangrijk vindt.
Kijkend naar de manier van handelen van de Gemeente Zwolle ten aanzien van de geluidsoverlast van Boels, herkennen de omwonenden dat nog niet.

De olifant en de muis.

olifantmuisIn een eerder bericht hebben we aangegeven weinig last te hebben van het (dichterbij liggende) verhuurbedrijf voor bouwmachines, 123 Machineverhuur.

Zoals u misschien inmiddels bekend is, vond de Gemeente Zwolle het niet nodig dat er bij de vestiging van het Bovenregionaal Onderhoudsscentrum (BROC) een akoestisch onderzoek moest plaatsvinden.

 

Wat schets onze verbazing, dat we nu begrijpen dat 123 Machineverhuur opeens wél een akoestisch onderzoek moet laten uitvoeren, terwijl ze
a. daar al een tijd zitten,
b. vele malen kleiner zijn dan Boels BROC en er
c. geen enkele aanleiding is dat dat opeens zou moeten (veel klachten of zo).

Het lijkt erop, dat de Gemeente eerst een olifant ongecontroleerd over een brug laat stampen om vervolgens aan een muis een certificaat met zijn gewicht te vragen.

Vreemd!!

123 Machineverhuur. Hebben jullie daar dan geen last van?

Op het industrieterrein naast onze woonwijk is ook het bedrijf 123Machineverhuur gevestigd. Dat bedrijf zit voor wat betreft afstand zelfs nóg dichter op de woonwijk dan Boels. We krijgen regelmatig de vraag; hebben jullie dáár dan geen last van?

123machinerverhuur

Het antwoord is simpel: nauwelijks. Dat komt omdat het een “normaal” verhuurbedrijf is van bouwmachines en zwaarder materiaal. Natuurlijk horen we af en toe duidelijk gepiep en motorgebrom. En ook hebben we wel eens een demonstratie van een trilplaat aan een klant gehoord. Maar dat zijn allemaal geluiden die horen nu eenmaal bij een normaal industrieterrein. Daar ligt ook niet ons probleem. Al 30 jaar liggen industrieterrein en woonwijk naast elkaar. En al die jaren hoort men bedrijfsgeluiden. Die geluiden hebben altijd een incidenteel en tijdelijk karakter.

Het lokaal verhuurbedrijf op het voorterrein van Boels is ook een “normaal” verhuurbedrijf. Daar hebben omwonenden helemaal geen problemen mee.

Heel anders geldt dat voor de activiteiten op het achterterrein van Boels. Het daar gevestigde Bovenregionaal Onderhoudscentrum produceert bijna de hele dag continue herrie  (en vaak ook nacht). En daarbij praten we dan niet alleen over het ongelooflijk irritante gepiep (1 tot 1,5 uur per dag) maar ook over het geluid van langdurig laten draaien van zware motoren.

Beide bedrijven zijn aangemerkt als “verhuurbedrijf van bouwmachines e.d.” In de regelgeving is aangegeven dat bij deze bestemming er grote verschillen voorkomen in de feitelijke omvang en de aard van de werkzaamheden en dat daarom het Bevoegd Gezag hier nader onderzoek naar  moet doen. De Gemeente Zwolle heeft dat nagelaten.

locatie123machineverhuur

Jurisprudentie geeft omwonenden nog meer hoop

Het handhavingsbeleid in Nederland is zodanig ingericht, dat het Bevoegd Gezag MAG afzien van handhavend optreden, als er concreet zicht is op legalisatie. Er staat dus bewust niet dat het bevoegd gezag MOET afzien van handhavend optreden.

Het belangrijkste is, dat er ALTIJD een belangenafweging gemaakt moet worden. Die belangenafweging kan het bevoegd gezag dus nooit “zomaar” beleidsmatig schrappen.

Als omwonenden lijkt het ons, dat we meer dan duidelijk hebben aangetoond, dat deze herrie niet op deze locatie thuishoort.

“Zwolle hanteert strenge regels” ?!?

logortvoostOp de site van RTV Oost is een artikel opgenomen met de kop:
“Zwolle onderzoekt muziekevenementen na klachten over geluidsoverlast”

Het gaat over de diverse openluchtconcerten tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag.
In het artikel komt de volgende passage voor:
“Het is Zwolle een klein beetje een raadsel waarom zoveel inwoners geluidsoverlast ervaren. Mogelijk dat de weersomstandigheden een rol spelen. De organisatoren houden zich in elk geval goed aan de regels, blijkt uit onderzoek. Bovendien hanteert Zwolle strenge regels.”
openluchtconcert

“Bovendien hanteert Zwolle strenge regels????” Als direct omwonenden van het Bovenregionaal Onderhoudscentrum van Boels in Zwolle merken we weinig van die “strenge regels”. Bij ons wordt al twee jaar overlast gedoogd (er ligt een akoestisch rapport waarin overschrijding geconstateerd wordt) en worden de omwonenden met grote regelmaat ‘s nachts uit bed gepiept. En wat doet de “strenge” gemeente Zwolle? Precies. Vooralsnog niets.

Ook de tekst “Het is Zwolle een klein beetje een raadsel waarom zoveel inwoners geluidsoverlast ervaren” getuigt niet van een professioneel inschattingsvermogen voor wat betreft geluidsoverlast bij de Gemeente Zwolle. Het geluid was op kilometers afstand meer dan duidelijk te horen.

Het voordeel van die evenementen; het zijn maar een paar dagdelen per jaar.